Voorlopige aanslag 2018 ontvangen?

Voorlopige aanslag 2018 ontvangen?

Donderdag 25 januari 2018

Heeft u een voorlopige aanslag 2018 ontvangen? Let dan op en kijk kritisch naar de aannames die de Belastingdienst maakt over uw situatie en inkomen. Lees hier verder wat dit voor u betekent.

Wijzigen voorlopige aanslag 2018
Als u twijfelt over het te betalen of terug te ontvangen bedrag op uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. De gevolgen van een incorrecte aanslag kunnen groot zijn. Bij- en terugbetalen van belasting is nooit leuk dus zorg dus dat uw voorlopige aanslag aansluit bij de verwachtingen van dit jaar. Het betalen van belasting middels een voorlopige aanslag heeft een aantal grote voordelen zoals het gespreid (maandelijks) betalen van belasting en het voorkomen van belastingrente (4% in het geval van inkomstenbelasting). Ook kunt u profiteren van de betalingskorting door in één keer het bedrag op de voorlopige aanslag te voldoen. Wij kunnen op uw verzoek uw aanslag snel en kosteloos wijzigen. Lees hieronder verder op welke punten u zelf kunt letten.

Beoordelen voorlopige aanslag 2018
Wij controleren uw aanslagen die binnenkomen in ons elektronisch systeem altijd voor u. Wij kunnen echter niet altijd een goede inschatting van uw toekomst maken. Vaak kunt u dat zelf het beste. Om uw eigen voorlopige aanslag te beoordelen, kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

  • Is mijn gezinssituatie in 2017 veranderd of gaat deze in 2018 veranderen?
  • Sluit mijn salaris aan op in inschatting van de fiscus?
  • Komt de schatting van de winst uit onderneming in de buurt van mijn verwachte winst?
  • Klopt de aftrekpost van de hypotheekrente die ik betaal voor mijn eigen woning nog?
  • Is er op correcte wijze rekening gehouden met andere aftrekposten zoals betaalde premies voor lijfrente- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?
  • Verwacht ik dividend uitgekeerd te krijgen vanuit mijn BV of ander aanmerkelijk belang?
  • Is de schatting van uw box 3 vermogen per 1 januari 2018 accuraat? Het betreft hier het totaal van bezittingen en schulden. Vergeet uw cryptovaluta niet!

Omdat bepaalde factoren zoals de winst uit uw onderneming zeer onzeker kunnen zijn, adviseren wij u de voorlopige aanslag veilig in te steken zodat u achteraf bij de afrekening van het belastingjaar 2018 niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Heeft u geen voorlopige aanslag ontvangen maar verwacht u wel een aanzienlijke winst in 2018, ook dan adviseren wij u contact met ons op te nemen om alsnog om een voorlopige aanslag aan te vragen.

Wijzigen voorlopige aanslag 2017
Nu dat 2017 voorbij is, kunt u wellicht een accurate inschatting van uw fiscale situatie maken, waarbij u tot de conclusie komt dat deze niet aansluit bij de voorlopige aanslag inkomstenbelasting die u begin 2017 of op een ander moment van de Belastingdienst heeft ontvangen. Indien u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 omhoog wilt bijstellen (meer betalen of minder ontvangen) dan heeft u ruim de tijd, dit kan tot 1 mei 2019.
Wanneer u de aanslag omlaag wilt bijstellen (minder betalen of meer geld terugontvangen) dan kan dit maar tot 1 april 2018. Na die datum kan een teruggaaf over 2017 enkel gerealiseerd worden door de definitieve aangifte in te dienen. Wij helpen u graag bij het voorlopig opmaken van de balans over 2017 en wijzigen de voorlopige aanslag graag tijdig voor u.

Vennootschapsbelasting
Heeft u een eigen BV of een ander voor de vennootschapsbelasting belastingplichtig lichaam? Dan kunt u tegenwoordig op elk moment voorlopige aanslagen over huidige en toekomstige jaren verwachten. Wanneer de Belastingdienst een aangifte vennootschapsbelasting ziet binnen komen met een aanzienlijke winst en een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting, dan zullen zij overgaan tot het opleggen van een voorlopige aanslag voor het daarop volgende jaar op basis van die aangifte. Ook hier loopt u snel tegen dubbele lasten aan omdat de afrekening van het ene jaar en het vooruit betalen over het andere jaar in die situatie vaak vrijwel gelijklopen.
Wij willen u vragen contact met ons op te nemen indien u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangt die niet in lijn is met de winstverwachting of die u niet (tijdig) kunt betalen. Wij zullen de aanslag dan wijzigen naar het door u gewenste winstniveau. Let op dat dit niet wegneemt dat uw BV over de gemaakte winst vroeg of laat belasting moet betalen. Ook hier geldt weer: vooruitbetalen bespaart mogelijk veel belastingrente, voor de vennootschapsbelasting betreft het door de fiscus gehanteerde tarief maar liefst 8%.