DGA’s: profiteer van huidig tarief box 2!

DGA’s: profiteer van huidig tarief box 2!

Maandag 2 december 2019

Bent u directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap, dan attenderen wij u graag op een nog dit jaar te behalen fiscaal voordeel dat flink kan oplopen.

Tariefswijziging
Tot het einde van 2019 is het gecombineerde tarief van dividendbelasting en aanmerkelijkbelangheffing in box 2 van de inkomstenbelasting 25%.
Vanaf 2020 gaat het tarief stapsgewijs omhoog. Volgend jaar zal het tarief met 1,25% naar 26,25% stijgen. Vanaf 2021 zal verder stijgen naar 26,90%. Op basis van deze tariefstijging kan het aantrekkelijk zijn om dit jaar nog in actie te komen.

Afweging en vereisten
Of de uitkering van dividend uit de winstreserve dit jaar fiscaal slim is, zijn een aantal elementen van belang. Het voordeel van tot wel 1,9% minder aanmerkelijkbelangheffing kan in verschillende situaties opwegen tegen mogelijke nadelen zoals vermogensrendementsheffing in box 3 op de naar privé uitgekeerde gelden. Denk aan de situatie dat u van plan bent grote privéuitgaven te doen zoals de aankoop van een nieuwe (privé)auto.
Om een dividenduitkering te kunnen doen, moeten er vanzelfsprekend voldoende vrij beschikbare liquide middelen zijn in de vennootschap en moet aan een aantal vereisten zoals de uitkeringstoets worden voldaan. Wanneer u een besluit heeft genomen, moet aan de nodige administratieve verplichtingen voldaan worden zoals de aangifte dividendbelasting, vastlegging van het besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders en bijbehorende notulen.

Dubbel voordeel
Wij geven graag nog aan u mee dat indien sprake is van een opgelopen rekening-courantschuld van u in privé aan uw vennootschap, dat opschonen van die schuld door middel van een dividenduitkering dubbel zo aantrekkelijk is. Dat komt door het lopende wetsvoorstel ‘excessief lening bij de eigen vennootschap’ wat beoogd bovenmatige schulden van DGA’s aan hun vennootschap te beperken. Als u niet op tijd bent met het aflossen van u schulden – een en ander is afhankelijk van de definitieve vorm van de wet – wordt u in de toekomstig mogelijk dubbel geraakt in de heffing.

Wij helpen u graag met het bepalen van de hoogte van de uitkering en de administratieve verplichtingen!