Trouwen?

Trouwen?

Woensdag 27 maart 2019

Sinds 1 januari 2018 is het standaard dat u trouwt in beperkte gemeenschap van goederen. Hiervoor was het standaard dat u trouwde in volledige gemeenschap van goederen. Wie toch wil trouwen in volledige gemeenschap van goederen, moet dat apart regelen bij de notaris. 

Als u gaat trouwen (of kiest voor een geregistreerd partnerschap) zijn er drie opties:
1. Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen.
2. Trouwen in volledige gemeenschap van goederen.
3. Trouwen op huwelijkse voorwaarden.

Beperkte gemeenschap van goederen
Als u voor het huwelijk niet naar de notaris gaat, dan trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit zijn kort de gevolgen:
- persoonlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven van u;
- gezamenlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven gezamenlijk;
- alle nieuwe bezittingen of schulden worden tijdens het huwelijk van u en uw partner samen;
- gaan jullie uit elkaar, dan heeft u recht op al uw persoonlijke bezittingen en schulden en gezamenlijke bezittingen moeten jullie verdelen. 
Beide partners zijn volgens de nieuwe wet nog steeds aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet. 

Volledige gemeenschap van goederen
Voor de wetswijziging trouwde u standaard in volledige gemeenschap van goederen. Tegenwoordig moet u voor het trouwen in volledige gemeenschap van goederen naar de notaris gaan om dit te regelen. In het kort de gevolgen van trouwen in volledige gemeenschap van goederen:
- persoonlijke bezittingen en schulden van u en uw partner van voor het huwelijk worden gezamenlijk bezittingen en schulden;
- alle bezittingen en schulden tijdens jullie huwelijk zijn gezamenlijk;
- schenkingen of erfenissen die je ontvangt voor en tijdens het huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders bepaalt;
- gaan jullie uit elkaar, dan moeten jullie alle bezittingen en schulden door de helft delen.

Huwelijkse voorwaarden
Als u en uw partner willen afwijken van de wettelijke regels over het huwelijksvermogen, dan kunt u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden overeenkomen. U kunt aangeven wat wel en niet gezamenlijk is en hoe jullie de bezittingen en schulden verdelen als jullie uit elkaar gaan. Deze voorwaarden dienen vastgelegd te worden bij de notaris in een akte. 
De wetswijziging moet voorkomen dat een onoplettende huwelijkspartner de helft van het persoonlijke spaargeld of erfenis moet afstaan na een scheiding. Of dat een van de echtgenoten (deels) opdraait voor de schulden van de ander. 
Dit vereist wel administratiediscipline. U kunt bij een scheiding niet zomaar beweren dat bepaalde bezittingen van u zijn, u zal dit moeten aantonen. Lukt dit niet, dan is de kans groot dat die bezittingen worden gerekend tot het gemeenschappelijk vermogen. Het zal dan verdeeld worden tussen de ex-partners. 

Ervaart u problemen of heeft u advies nodig? MIJN Juristenkantoor helpt graag!