Transitievergoeding, slapende dienstverbanden en compensatie

Transitievergoeding, slapende dienstverbanden en compensatie

Maandag 4 maart 2019

Een transitievergoeding is hetzelfde als een ontslagvergoeding. Je hebt als werknemer recht op een vergoeding als je ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer. 

Slapend dienstverband
Werkgevers hebben bij een zieke werknemer te maken met hoge kosten. Als een werknemer bijvoorbeeld twee jaar ziek is geweest heeft de werkgever twee jaar lang het loon van de werknemer doorbetaald. Na deze twee jaar komt de transitievergoeding hier nog bovenop. Om dit te omzeilen maken werkgevers gebruik van het slapende dienstverband. Dit houdt in dat de werknemer na twee jaar ziek te zijn geweest in dienst blijft. Ook de re-integratieverplichtingen lopen door.  De werkgever betaalt dan geen loon of transitievergoeding. 
Indien de zieke werknemer (gedeeltelijk) herstelt, dan maakt de werknemer aanspraak op hervatting van (passend) werk en dus ook (gedeeltelijk) loon. 

Compensatie van de transitievergoeding
Volgens Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken hoeft een werkgever die beschikt over de benodigde documenten zich geen zorgen te maken over het betalen van de transitievergoeding. 
De bedoeling is namelijk dat de werkgever een compensatie krijgt van de transitievergoeding na twee jaar ziekte van de werknemer. Deze compensatie is pas vanaf 1 april 2020 aan te vragen bij het uitvoeringsinstituut.
Werkgevers kunnen alle transitievergoedingen terugkrijgen die zij vanaf 1 juli 2015 hebben gemaakt, mits zij aan die voorwaarden voldoen. 
De werkgever moet de compensatie binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aanvragen bij het UWV. Bij zijn aanvraag moet hij de volgende gegevens verstrekken:
•    de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
•    documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de beschikking van het UWV met toestemming voor de opzegging of de beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden;
•    als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts;
•    loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
•    de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
•    bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.
Werkgevers ontvangen geen compensatie als een zieke werknemer een slapend dienstverband heeft. Deze regel moet ervoor zorgen dat werkgevers geen gebruik meer maken van slapende dienstverbanden. Als de werkgever wacht tot hij zekerheid heeft over de compensatie, moet hij zich realiseren dat hij meer geld kwijt zal zijn. De transitievergoeding loopt in de tussentijd namelijk door zonder dat het UWV dit compenseert. Uitstel tot 1 april 2020 is te overwegen. 

Krijgt u als werkgever of werknemer te maken met een transitievergoeding die u moet betalen of ontvangen? Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen.