Langer partnerverlof bij geboorte kind

Langer partnerverlof bij geboorte kind

Maandag 28 januari 2019

Heeft u personeel in dienst? Dan krijgt u te maken met de Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG).

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 één week doorbetaald verlof als hun partner is bevallen. Dit verlof was voorheen maar twee dagen.  De werknemer moet het geboorteverlof binnen vier weken vanaf de eerste dag na de bevalling opnemen en kan dit verlof ook binnen deze vier weken spreiden. Daarbij komt dat het geboorteverlof onvoorwaardelijk is. Dit houdt in dat de wens van de werknemer bepalend is. Hij kan deze week in zijn geheel naar eigen wens invullen en het is aan de werkgever om eventuele maatregelen te treffen in verband met de voortgang van de bedrijfsvoering.

Vanaf 1 juli 2020 mogen ze naast het geboorteverlof ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken onbetaald opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van het dagloon. De werknemer moet eerst het geboorteverlof opmaken, voordat hij aanvullend geboorteverlof kan opnemen.

Hoe ziet het verlof er dan uit:

  • Calamiteitenverlof op dag van de bevalling – betaald
  • Geboorteverlof van één week – betaald
  • 5 x wekelijke arbeidsduur aanvullend geboorteverlof (UWV 70%)

Adoptie- en pleegzorgverlof
Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt per 1 januari 2019 uitgebreid van vier weken zonder behoud van loon naar zes weken en geldt ten aanzien van kinderen van wie de feitelijke opneming in het gezin op of na 1 januari 2019 plaatsvindt.

Einde arbeidsovereenkomst
Is bij het einde van de arbeidsovereenkomst het (aanvullend) geboorteverlof nog niet volledig genoten? Dan blijft het resterende verlof beschikbaar tot het einde van de termijn waarbinnen het opgenomen dient te worden. Als de werknemer binnen deze termijn een nieuwe baan vindt,  kan het resterende verlof alsnog worden opgenomen bij de nieuwe werkgever en een uitkering worden aangevraagd. De werknemer kan aan de voormalig werkgever een opgave vragen van het resterende geboorteverlof.